Naše společnost REKOL Kanalsanierung s.r.o. působící ve vodním hospodářství, Vám chce prostřednictvím INTERNETU nabídnout následující služby :


prohlídku kanalizačního potrubí prostřednictvím TV kameryTV kamera spolehlivě odhalí stav kanalizačního potrubí ( např. pokročilou oxidaci materiálu, přesazené a netěsné spoje, podélné a příčné praskliny, průsaky balastních vod do kanalizace, množství kalu, cizí předměty v potrubí a v neposlední řadě zjistí spád potrubí, neboť náš kamerový systém je opatřen čidlem  pro měření spádů ). Dále přesně změří vzdálenost prohlédnutého úseku, zjistí počet a stav kanalizačních přípojek, počet a stav revizních šachet.Prohlídku TV kamerou je vhodné provést po realizaci nově zřízených kanalizačních úseků, aby se zjistily případné stavební nedostatky, které je možné reklamovat v záruční době. Stejně tak lze systém nasadit při provádění pasportizace kanalizačního systému, nebo pro vyhodnocování stavu potrubí s vazbou na budoucí opravu. 

Momentálně naše společnost  vlastní nový kamerový vůz pro prohlídku kanalizací DN 100 – DN 1200. Tento kamerový vůz poslední generace je vybaven LED osvětlením, motorickým ostřením ( ZOOM motorický 2:1 ), otočnou hlavou – 358 st., laserovým měřením ovality potrubí, měřením sklonu a náklonu a hydraulickým zdvihem objektivu.


čištění kanalizace pomocí tlakového vozu
Čištění kanalizací včetně odsátí kalu usazeného v profilu potrubí pomocí našeho kombinovaného vozu ( sací a tlakový ).
K čištění se používá speciálních proplachovacích hlavic a nástrojů, dle potřeb jednotlivých úseků.
Vozidlo může být nasazeno do kanalizačního potrubí DN 80 – DN 1200 mm

Parametry čistícího vozu:

-kapacita nádrží nástavby:  vodní nádrž :    5,8 m3
kalová nádrž :  5,2 m3
-vysokotlaké čerpadlo WOMA: čerpané množství vody :  320 l/min
provozní tlak:  170 bar s plynulou regulací v rozsahu 0 – max.
-vývěva DEMAG-Wittig : přepravní množství vzduchu při volném průchodu 750 m3/hod
přepravní množství vzduchu při 60% vakuu  680 m3/hod otáčky 1500/ min

bezvýkopové sanace kanalizačního potrubí

Stěžejním programem naší společnosti jsou bezvýkopové sanace kanalizačního potrubí a šachet.
Sanace lze rozdělit do následujících skupin :
  • sanace celé délky potrubí vtažením "rukávce" tzv. Inlineru, kdy získáme nové laminátové, nebo sklolaminátové potrubí o volitelné tloušťce stěny dle statického zatížení. Tento způsob sanace zaručí srovnatelnou životnost díla jako u klasických materiálů a dále zaručí stejnou, nebo vyšší průtočnost potrubí díky nízkému koeficientu drsnosti stěn.


  • sanace šachet a kanalizačního potrubí pomocí speciálních malt  které josu vybírány s vazbou na chemické zatížení převáděných odpadních vod. Touto technologií se dále také sanují revizní a spojné šachty.
  • sanace netěsných spojů pomocí speciální želatinové směsi, která je aplikována pod tlakem do spojů a puklin kanalizačního potrubí.


  • sanace místních poruch a spojů pomocí krátké sklolaminátové vložky zavedené pomocí packeru a kamery na opravované místo.


O způsobu sanace se rozhoduje na základě prohlídky TV kamerou. Podle agresivity protékajícího média a podle rozsahu poškození potrubí se volí nejvhodnější technologie. Sanace jsou realizovány německou technologií a pracovníky, kteří mají se sanacemi mnohaleté zkušenosti. Největší výhodou bezvýkopové sanace je rychlost provedení, úspora finančních prostředků za výkopové práce a nepřerušení výroby (odpadní vody jsou v průběhu výstavby převedeny by-passem).


reference

BRAVAK Brandýs nad Labem
VESTADO, s.r.o.
IPS, a.s. Praha
STROJÍRNY POLDI, s.r.o.
ZEPRIS, a.s. Praha
Lučební závody Kolín, a.s.
Obchodní tiskárny Kolín, a.s.
VODOS, s.r.o. Kolín
LONZA KOUŘIM, s.r.o
KAUČUK, a.s. Kralupy nad Vltavou
Peguform BOHEMIA, a.s, Liberec
PATOK Hřivice
CHEMOPETROL LITVÍNOV, a.s.
OÚ Zbraslavice, okr. Kutná Hora
Vodohospodářská společnost Kutná Hora
ČOV Zruč nad Sázavou
VAK, a.s. Pardubice
VAK, a.s. Hradec Králové
VAK, a.s. Mladá Boleslav
    VAK, a.s. Havlíčkův Brod, a.s
Cementárny a vápenky Práchovice, a.s.
SUBTERRA, a.s. Praha
ESAB Vamberk, a.s.
Česká správa letiš�, Praha-Ruzyně
GUMOKOV, a.s. Hradec Králové
AQUAMONT, a.s. Mladá Boleslav
BOSTAS, a.s. Mladá Boleslav
OÚ Kladruby nad Labem
OÚ Veltruby, okr. Kolín
STAVOKA, a.s. Hradec Králové
VČE, a.s. Hradec Králové
VODAK Humpolec, s.r.o.
VODAK Pelhřimov, s.r.o.
Dopravní stavby Praha, a.s.
Vodní stavby Praha, a.s.
VAK, a.s. Nymburk
VAK Říčany u Prahy
a dalšíSpolečnost je zapsána u Krajského obchodního soudu v Praze oddíl C, vložka 56592. IČO 25633732, DIČ CZ 25633732

Vaše dotazy zodpovíme osobně při našem jednání a dále na tel.: 777 039 406, 602 141 610,
e-mail : rekol@rekol.cz,
kdy jsme připraveni plně se Vám věnovat a řešit Vaše problémy podle motta naší firmy :

"Rychlostí a kvalitou k dosažení společných cílů"